Page Peel Banner

Tips & råd

 

Adobe Reader

Detta program behöver du för att kuna se PDF-dkument.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

 

PDFCreator

Skapa PDF-dokument med hjälp av gratisprogrammet PDFCreator. Verktyget finns i svensk översättning och om du kör svenkt Windows kommer det att automatiskt välja svenska som språk. PDFCreator lägger sig som en skrivare, vilket gör att du kan köra ut PDF:er från alla program som du kan skriva ut från. Välj bara PDFCreator som skrivare när du klickar Arkiv -> Skriv ut i exempelvis Word. För att PDF:en ska skapas måste PDFCreators gränssnitt köras igång. Det startar du via en ikon som lagts till på ditt skrivbord. När dokument ligger i programmets utskriftskö kommer en dialogruta att visas för respektive dokument, där du kan fylla i författare, datum och så vidare. Klicka därefter Spara för att generera en PDF och spara filen på hårddisken.

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/


Bilder för storformatsutskrift

Bildfiler för storformatsutskrift bör ha en upplösning på 100 dpi i fullformat.
ICC-profil för CMYK filer är Euroscale Coated. RGB är Adobe RGB 1998.

 

Program

För att vi ska uppnå absolut bästa slutresultat rekommenderar vi att
originalet är gjort i något av dessa program: Illustrator, Freehand, Photoshop, Indesign.
Pdf filer bör ej skapas direkt i programvaran, använd istället Acrobat Distiller.
Programrelaterade filer kan vi inte printa. Filformat som vi printar är pdf, eps, tif, jpg.
Alla objekt, logotyper och texter ska vektoriseras. Använd inte linjebredd.

 

Färger

Blanda färgerna i CMYK Euroscale Coated. För att svart ska bli riktigt svart
så ska den blandas C:40 M:40 Y:40 K:100.
Exakt PMS färg kan inte garanteras, men för att vi ska komma så nära som
möjligt bör ni sända oss PMS-nummer, korrektur eller beställa ett printprov.
PMS nummer ska inte gömmas i filen, utan bifogas beställningen.

 

Våder

Om en stor bild ska printas i våder bör originalet sparas som
en sida och inte delas upp i dokumentet.
Vi delar upp dokumentet med ev. överlapp.

 

Utfall

Till Rollit rollups: 150 mm i nederkant.
Övrig print: Inga utfall, inga skärmärken eller annan information utanför printytan.

Länkade bilder
Bädda in alla bilder i dokumentet.

 

Skicka original

Om ni väljer att skicka via e-post så får filen inte överstiga 15 mb.
Om den packas ska den packas med Winrar, Stuffit eller Winzip.
Större filer tas emot via CD, DVD eller via vår hemsida.


Lathund bilder

Skala    Procent  Upplösning
1:1       100%     100 dpi
1:2       50%       200 dpi
1:4       25%       400 dpi
1:10     10%       1000 dpi

 

Bilder monterade i original

Bilder monterade i original bör sparas i EPS- eller TIF-format i CMYK-läge.

 

Foto

För renodlade fotografiska reproduktioner rekommenderas RGB och då i läge AdobeRGB 1998.

 

Logotyper

Logotyper bör vara i vektoriserat EPS-format med färger enligt Pantoneskalan eller CMYK.

 

Typsnitt

Bifoga eller om möjligt vektorisera (funkar i tex Adobe Illustrator och InDesign) eller omvandla till kurvor(Coreldraw).


EPS

Encapsulated PostScript. Bildformat som finns inom den grafiska
(=professionella) industrin, men ej på WWW. Används bl.a för
duplexbilder. Klarar både objekt- och pixelgrafik.


JPEG

Joint Picture Experts Group. JPEG brukar omnämnas som ett
filformat på webben, men är egentligen en kompressionsalgoritm,
JFIF. JPEG klarar av hög färgåtergivning och används ofta för att
visa fina bilder och fotografier på webben.


TIFF

Tag Image File Format. Ett bildformat som bl.a används i den
grafiska industrin, men inte på WWW.


Vektorgrafik

Betyder att en bild inte delas upp i punkter (=bitmapp), utan i
stället bestäms m.h.a olika objekt. Ett L kan t.ex bestämmas
som en rät vinkel av två linjer med en viss längd. Fördelen är att
sådana bilder kan förstoras eller förminskas, utan att dess
proportioner går förlorade.


PDF

Portable Document Format. Ett plattformsoberoende filformat
som utvecklats av Adobe. Med en särskild plug-in kan du läsa
sådana filer på internet. Det fiffiga med PDF är att en text ser
likadan ut som författaren avsåg, eftersom alla typsnitt och
inställningar följer med i själva filen.


Pantone

Ett standardiserat sätt att definiera färger.


PMS

Pantome Matching System. Komplett färgsystem med
1.000 färger, som bl.a tryckerier använder när de skall
blanda till färger.


CMYK

Cyan, Magenta, Yellow and Key. Primärfärgerna i den
subtraktiva färgblandningen + en processfärg.


RGB

Rött-grönt-blått. Används om färger.


ICC-profil

ICC är det färgmätningssystem som tagits fram av
"International Color Consortium". Innebär att varje enhets
färgåtergivning i produktionskedjan, t.ex scanner, bildskärm
och skrivare, analyseras och ges en viss profil. Denna använder
man sedan för att alla enheter skall återge färger på ett korrekt
sätt. En profil är alltså en beskrivning av t.ex en scanners
färgegenskaper. M.h.a en profil kan man kalibrera alal enheter
att åtege rätt färger.


Ladda ner

Det att spara en fil från internet på den egna datorn. Man
använder då oftast sin webbläsare eller ett särskilt program,
t.ex för FTP eller Fildelning.


Ladda upp

Det att via egna datorn skicka upp en fil till en server
(filarkiv9 på Internet. Görs då man har en egen hemsida
för att filerna skall vara åtkomliga för var och en som surfar.
Man använder då oftast sin webbläsare eller ett särskilt program,
s.k FTP-program. Jämför Ladda ner.


dpi

Dots per inch eller exponeringspunkter per tum, dvs
utskriftsupplösningen hos skrivare. Blandas ofta ihop med ppi.

 

ppi

Ppi är en förkortning av engelskans ”pixels per inch”.
Det är ett mått på hur många bildpixlar som återges längs en
linje med längden en tum (2,54 cm) när en digital bild skrivs ut.

Till exempel innebär ett ppi-värde på 100 att skrivaren skriver ut
100 pixlar för varje tum. För en bild som i datorn är 600 pixlar bred
och 600 pixlar hög, behövs med andra ord sex tum för att visa varje
sida av bilden. Utskriften blir därför 6x6 tum stor. Ändras däremot
värdet till 600 ppi får ju alla pixlar plats på en enda tum och
utskriftsstorleken blir istället 1x1 tum.

Ppi-värdet har alltså endast med storleken på utskriften att göra.
Bilden i exemplet ovan fortsätter att vara 600x600 pixlar stor, oavsett ppi.

Allmänt ger låga ppi-värden sämre utskrifter än höga. Ju färre pixlar det
är per tum, desto större är ju risken att enskilda pixlar syns för blotta ögat.
Någonstans mellan 200-300 ppi brukar vara lämpligt för att få foton med
bra kvalitet.

Ppi-värdet ställs oftast in via ett bildbehandlingsprogram. Det går också
att göra tvärtom och direkt ange en utskriftsstorlek istället. I så fall
ändras ppi-värdet automatiskt.

 

RIP

Raster Image Processor eller Rest In Peace (om död person).
Det förra är en processor som omvandlar signalerna från datorn
(t.ex PostScript-bilder) till tecken (eller raster) som kan skrivas
ut på skrivaren. Uttrycket används främst inom den grafiska
industrin, där man använder fotosättningsmaskiner.


Teckensnitt

Kallas också typsnitt eller font och är namnet på bokstävernas
och tecknens utseende. Ibland skiljer man mellan ett teckensnitts
fysiska förekomst (font) och dess utseende och tillhörighet
(teckensnitt, teckensnittsfamilj).

 

Upplösning

Det antal punkter som finns i en bild eller på en skärm.

 

ZIP

När man använder uttrycket "zip" kan det stå för olika saker: (i)
Först och främst är det ett format för komprimerade filer, med
ändelsen .zip. Komprimeringen görs med ett särskilt program, t.ex
WinZip, ZipIt, StuffIt, osv. Sådana program är ofta gratis eller
shareware. En komprimerad fil blir mindre än originalfilen. Man
kan också packa in flera filer i en zippad fil. (ii) Zip är också en
benämning på en diskettliknande lagringsenhet, som förr ofta
användes inom den grafiska branschen. En Zip-diskett kunde
lagra c:a 100MB data.

 

 

nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få unika erbjudanden!

Frageladan

Tipsa en van

Använd gärna denna tjänst för att tipsa vänner, kollegor och bekanta.

image
spara-ditt-paket